ശരീരത്തോട്‌ ബാധ്യതയുണ്ട്‌

അംറുബ്നു ആസ്‌ (റ) ഉറക്കം ഉപേക്ഷിച്ച്‌ രാത്രി മുഴുവൻ ആരാധനയിൽ മുഴുകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നബി (സ) അദ്ദേഹത്തിനു നൽകിയ ഉപദേശം ഇങ്ങനെ :

"നീ ഉറങ്ങുക. ശേഷം എഴുനേറ്റ്‌ ആരാധിക്കുക. തീർച്ചയായും നിന്റെ ശരീരത്തോട്‌ നിനക്ക്‌ ബാധ്യതയുണ്ട്‌. അതുപോലെ നിന്റെ ഇരു നേത്രങ്ങളോടും നിനക്ക്‌ ബാധ്യതയുണ്ട്‌."

ബുഖാരി, മുസ്‌ലിം