തിന്മയെ തടുക്കുന്ന കവചം

(നബിയേ,) വേദഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നും നിനക്ക് ബോധനം നല്‍കപ്പെട്ടത് ഓതികേള്‍പിക്കുകയും, നമസ്കാരം മുറപോലെ നിര്‍വഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. തീര്‍ച്ചയായും നമസ്കാരം നീചവൃത്തിയില്‍ നിന്നും നിഷിദ്ധകര്‍മ്മത്തില്‍ നിന്നും തടയുന്നു. അല്ലാഹുവെ ഓര്‍മിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യം തന്നെയാകുന്നു. നിങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്തോ അത് അല്ലാഹു അറിയുന്നു. [അദ്ധ്യായം 29 അൻ കബൂത്ത്‌ 45]

ഖുർആൻ നിരന്തരമായി അർത്ഥസഹിതം പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമസ്കാരം മതപരമാക്കിയതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം തിന്മയെ തടുക്കലാണ്. തിന്മ നിറഞ്ഞ ലോകത്താണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്‌. ഒരു യുദ്ധക്കളമാണിത്‌. തിന്മയെ തടുക്കുവാൻ ഒരു ഉരുക്കുകവചം ആവശ്യമാണ്. നമസ്കാരമാണ് ആ കവചം.

© അബ്ദുസ്സലാം സുല്ലമി